Brabus tuning

BRABUS výkonové kity jsou legální

S účinností od 1.6.2017 vstupuje v platnost novela silničního zákona č.56/2001 sb., nově zákon č.63/2017 sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Tato novela mimo jiné staví do nelegální roviny neschválené úpravy motorových vozidel:

"Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, zástupce výrobce, dovozce nebo distributor dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem nebo s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem:

- dodá na trh vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla, samostatný technický celek vozidla nebo neúplné vozidlo, jejichž technická způsobilost nebyla schválena

- písemně neupozorní provozovatele vozidla na skutečnost, že změna provedená na vozidle bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost k provozu"

Společnost Hošek Motor a.s., výhradní dovozce automobilů a příslušenství BRABUS do České republiky, proto v předstihu vstoupila do schvalovacího řízení s Ministerstvem dopravy České republiky za účelem schválení výkonových úprav BRABUS, které nadále umožní legální provozování námi upravených vozidel na českých silnicích. Výkonové kity BRABUS bude možné dopsat do Osvědčení o registraci vozidla na příslušném magistrátu nebo úřadu obce s rozšířenou působností. V současné době se nacházíme ve finální fázi schvalovacího procesu a čekáme na udělení příslušného oprávnění.